Bùi Thị Thức

02-08-1971
Giáo viên
Tiểu học
26 Năm
Trần Quý Kiên
Kinh nghiệm của Giảng Viên: Bùi Thị Thức

Cô đã có bề dày kinh nghiệm 27 năm đứng lớp và dạy kèm học sinh Tiểu học. Trong đó, có 2 học sinh tự kỷ cô nhận tại Trung tâm Gia sư Đức Minh chúng tôi, gia đình đã gọi đến cảm ơn và  có trao đổi "Giá như biết đến Trung tâm Gia sư Đức Minh sớm... Chắc có lẽ đã không phải vất vả đến như thế này..."

Thong ke